Registrering av øvingslokale

Registrer ditt øvingslokale for å bli fanget opp i vårt register over lokaler som benyttes til øving i Møre og Romsdal. Ved å registrere ditt lokale kan du bli kontaktet av musikkrådet for å eventuelt komme med råd og hjelp. Din registrering vil ikke bli publisert noen sted.

Registrer!

Det er interessant å vite ca. størrelse på lokalet, lengde, bredde og takhøyde.

Er det slitsom å øve pga. dårlige lydforhold? Oppleves lokalet for klangfullt? For lite klang (tørt)? Er det vanskelig å høre seg selv passe i forhold til de andre utøverne?