Gode lydforhold på scene og i øverom

Lydforhold er en av de viktigste rammebetingelsene for å kunne drive på med musikk. Musikkrådet tilbyr akustikk lydmåling og kartlegging av alle typer rom som blir brukt til musikkformål.

Akustikkutstyr

Profesjonelt utstyr og rapport av høy standard

Vi benytter måleutstyr som er bransjestandard fra Norsonic og Morset sound (WinMLS). Rapporten du mottar inneholder dokumentering, måledata og vurdering gjort med utgangspunkt i NS8178 "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse"

Forskjellig musikk krever ulike lydforhold.

Et perfekt øverom for rockeband vil eksempelvis fungere meget dårlig for et kor eller et symfoniorkester. Selve musikken deler vi inn i tre kategorier:

  • Lydsvak akustisk musikk (f eks kor) skal ha rom med lydforhold som gir lang etterklang.
  • Lydsterk akustisk musikk (f eks korps/symfoniorkester) skal ha rom med lydforhold som gir middels etterklang.
  • Forsterket musikk (f eks band) skal ha rom med lydforhold som gir kort etterklang.

I forsterket musikk formidles instrumentene gjennom lydanlegg. I akustisk musikk brukes det ikke lydanlegg. Med etterklang menes hvor lenge lyden «henger igjen» i rommet. Etterklang skapes av rommets egenskaper, og kan endres med å bruke andre materialer på tak og vegger. Summen av de forskjellige overflater, etterklang, takhøyde, romform og romvolum sier oss noe om lydforholdene og rom-akustikken.

Akustikkmåling.

Møre og Romsdal musikkråd tilbyr måling av akustikken i lokaler som benyttes til musikkformål. Ved gjennomført måling vil du få en rapport på den lydlige tilstanden på lokalet, hva lokalet er egnet for og om det bør gjøres tiltak for å utbedre.

Pris for måling og rapport av et lokale er 6500kr + reisekost. Ta kontakt for tilbud på måling av flere lokaler.

Les mer om akustikk på musikklokaler.no