FrifondFrifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge. Vi gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor.

Frifond musikk

Frifond musikk tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes omlag 10 millioner kroner til Frifond musikk. Gruppen din kan søke tilskudd til for eksempel å lage eller fremføre musikk, leie av musikkstudio og utstyr, arrangere konsert eller musikkfestival. Frifond musikk er for frittstående grupper som ikke er med i en nasjonal organisasjon. For å få støtte må: dere være en gruppe på mins tre deltagere1/3 av de som arrangerer aktiviteten må være under 26 år og aktiviteten må skje i din hjemkommune

Søk her: www.frifond.no