Lokale musikkråd

Alle kommuner kan i utgangspunktet ha et lokalt musikkråd. Et lokalt musikkråd skal representere bredden i kulturlivet og arbeide for best mulige forhold for lagene og de musikk/kulturinteresserte i kommunen, for alle musikk/kultursjangrer.

Her finner du Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds nettside for lokale musikk/kulturråd. Du finner informasjon om hva et lokalt musikk/kulturråd er, om naturlige oppgaver, og hvilke funksjoner de lokale rådene har og kan ha. Som tillitsvalgt i et lokalt musikk/kulturråd vil du også finne gode støtteressurser til eget arbeid.