Hva gjør musikkrådet?

Møre og Romsdal musikkråd er Norsk musikkråds regionale organisasjonsledd. Vi representerer de fleste musikklagene i fylket og er et felles talerør for musikklagene overfor regionale og nasjonale myndigheter. Vi i Møre og Romsdal musikkråd arbeider for best mulige forhold og rammevilkår for musikklagene og de musikkinteresserte i fylket, uansett musikksjanger.

Vår kjernevirksomhet

 • Formidle voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
 • Drift av regional avdeling for BandORG Møre og Romsdal
 • Arbeide for mer egnede musikklokaler for hele musikklivet gjennom prosjektet "Musikklokaler"
 • Måling av rom-akustikk og rapporter
 • Administrere prosjektet Musikk i fengsel og frihet (MIFF)
 • Være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylket sitt musikk- og kulturliv
 • Utføre tjenester til våre 200 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper
 • Arbeide for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
 • Driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
 • Informere om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • Tilbyr kurs og opplæring i musikkrelaterte temaer
 • Samarbeid med andre frivillige lag og organisasjoner

Vi innehar god produsentkompetanse for kulturproduksjoner og kan således når vi har kapasitet, leies inn som produsenter til større kulturproduksjoner.