Opplæringstilskudd

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få opplæringstilskudd for sin aktivitet (voksenopplæringstilskudd). Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel band, kor, korps, orkester, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak.

Ny søknadsportal 2021

Den nye portalen erstatter KursAdmin fra og med januar 2021. Den vil gjøre søknads- og rapporteringsprosessen mer effektiv og brukervennlig. Både for oss og dere.

Rapportering i den nye portalen

Forenklinger
Det nye systemet innebærer en rekke forenklinger og fornyelser. For eksempel trenger dere ikke å huske brukernavn og passord men logger rett inn med IDporten (kjent fra BankID, MinID osv), og når dere første gang registrerer laget deres så henter systemet opplysningene deres fra Brønnøysundsregisteret om dere er registrert der.

Mobiltelefon

Det er like enkelt å søke og rapportere fra en mobiltelefon som på datamaskin. Det er et smidig og responsivt brukergrensesnitt som fungerer i alle nettlesere og de fleste enheter. Den nye portalen er kun tilgjengelig via forsiden på vår nettside. Derfor anbefaler vi å legge forsiden vår som bokmerke i nettleseren eller direkte på hjemskjermen på telefonen, les hvordan HER.

Alle må registrere seg
Selv om man har administrator-bruker i det gamle saksbehandlingsprogrammet så må alle brukere registrere seg på nytt.

*Portalen er felles for alle studieforbund i kulturdepartementet og er utviklet av vår paraplyorganisasjon Voksenopplæringsforbundet.

Slik går du frem

For å opprette bruker og registrere organisasjonen din, trykk på knappen/ lenken under. Den samme lenken brukes når du skal logge inn senere.
Den som skal stå som kontaktperson og søker, registrerer seg først, og legger inn søknad. Man kan også bytte kontaktperson senere.

Registrering/ innlogging

Prosess

 • Legg inn personalia
 • Søk opp ditt lag (databasen er knyttet til br.reg) eller legg inn manuelt
 • Legg til hvilket studieforbund du skal søke gjennom (som regel Musikkens Studieforbund)
 • Legg til hvilken organisasjon du er medlem av (bandorg, Folkorg, Norsk Sangerforum o.l)
 • Man legger inn søknad på nytt kurs (semesterbasert vår/høst)
 • Søknadsfrist: Løpende
 • Innrapportering av øvinger og oppmøte samt opplasting av repertoar gjøres gjennom portalen. Du trenger frammøtelister. NB: Dette gjøres når man rapporterer og ikke ved søknad. Rapportmodul blir tilgjengelig etter at søknaden er godkjent av musikkrådet.
 • Rapporteringsfrist: 1. juli for vårsemeseret og 10. januar for høstsemesteret
 • Musikkens studieforbund foretar endelig avregning og utbetaler tilskudd til det kontonummeret som er registrert på brukeren.


Generelle kriterier for søknad og rapportering:

 • Søker må følge godkjent studieplan. Musikkens studieforbund har en rekke studieplaner som dekker opplæringen i de forskjellige sjangrene.
 • Opplæringen skal totalt ha en varighet på minst 4 timer.
 • En øvelse/ samling må vare minst en time.
 • Minst 4 deltakere skal ha fullført opplæringen, dvs. ha vært tilstede minst 3/4 av timene. NB: Det finnes nå egen studieplan for trioer/ grupper med bare tre personer.
 • Avrunding til nærmeste halve time: Når du registrerer samlingens varighet skal det rundes av til nærmeste kvarter time. EKSEMPEL: Hvis samlingen varer i to timer og ti minutter, kan du registrere 2,25 timer i rapportskjemaet. Hvis samlingen varer i to timer og fem minutter, kan du registrere 2,0 timer.
 • Deltagerne må være fylt 14 år i løpet av kalenderåret.
 • Når det søkes om timer til lærer, så må det også registreres oppmøte på lærer på lik linje med øvrige deltagere.
 • Opplæringstilskudd gir i henhold til § 7 i lov om Voksenopplæring rett til gratis lokaler (med noen forbehold), og dette kan være særlig viktig for voksenkorps som øver i skolelokaler.
 • Satser for 2023: Det gis inntil 120 kroner per time med lærer, og inntil 50 kroner pr time uten lærer. Det gis normalt ikke tilskudd til mer enn 100 timer uten lærer pr semester pr arrangør.


Mer informasjon om opplæringstilskudd på Musikkens Studieforbunds nettsider.


Ytterligere veiledninger for hvordan man går frem og videoer om ny portal finner dere her: Veiledninger musikkens studieforbund