Tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Her finner du oversikt over fylkeskommunale tilskudd

 • Møremusikarordninga- Tilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15 august og 15. oktober
 • Driftstilskot Ny ordning fra 2025, søknadsfrist 1. november 2024. Disse ordningene fases ut:
  • Eittårige driftstilskot til frivillige organisasjoner og amatørkultur (siste mulighet for å søke ordninga var 1. april 2023)
  • Eittårige driftstilskot til historiske spel, festivaler og andre kulturarrangement (siste mulighet for å søke ordninga var 1. november 2023)
  • Les mer om ny toårig og fireårig driftstilskudd her

   Se flere tilskuddsordninger på fylkeskommunen sine sider her: Møre og Romsdal fylkeskommune