Stipendordning for kordirigenter

Ordning for kordirigenter tildeles over kulturbudsjettet kap 323 post 78. I 2019 utgjør dette 3,07 millioner kroner. Formålet med ordningen er å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter og gjennom dette styrke korene. Stipendet kan gis til dirigenter som skal delta på kurs, seminar, studietur eller personlig veiledning med dirigentfaglig innhold.

Målgruppe: Alle som er engasjert som fast dirigent i et kor i Norge kan søke stipend.

Søknadsfrist er 1. februar.

Les mer om ordningen

Kammerkor

Wiener Kammerchor