Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et unikt, landsomfattende tilbud om musikkopplæring og -aktiviteter under og etter soning. Vårt mål er og integrere innsatte og de som har sonet ferdig tilbake til samfunnet på en positiv måte, med musikk som kulturelt verktøy.

Miff Web Tekst

Vi samarbeider med og følger opp våre brukere både inne i fengsel og i et langtidsperspektiv etter soningen.I samarbeid med Hustad fengsel og Kriminalomsorgen Møre og Romsdal - Friomsorgen driver vi prosjektet/ tiltaket Miff Møre og Romsdal - Musikk i fengsel og frihet. Formålet er å bruke musikalsk samspill (bandundervisning og gitaropplæring) for å bygge opp og styrke sosiale relasjoner og ferdigheter under soningen, etter løslatelsen og til domfelte på samfunnsstraff.Musikken skal gi deltakerne sosial og musikalsk trening og styrket selvfølelse og et alternativt miljø etter løslatelsen. Prosjektet er bygd opp over tre trinn hvor trinn 1 er opplæring i fengselet og trinn 2 er opplæring uten fengselet. I trinn 3 skal deltakeren ha fått musikken som selvstendig interesse - gjennomført uten instruktør.Prosjektet/ tiltak ble etablert i 2006 i Møre og Romsdal og er finansiert med tilskudd fra bl.a. Justisdepartementet, Musikkens studieforbund, Møre og Romsdal fylkeskommune og egne studiemidler.Prosjekt/ tiltaket gjennomføres ved Hustad fengsel på åpen og lukket avdeling, i samarbeid med Romsdal videre gåene skole og trinn 2 i Ålesund i samarbeid med Ålesund kulturskole og Friomsorgen, Møre og Romsdal. Prosjektet/ tiltaket har også hatt undervisning på trinn 2 i Molde, der vi hadde et fint samarbeid med Molde Voksenoppæringssentral.

Mer info om Miff