Nyheter  Mandag 21. juni 2021

Gjenåpning fortsetter til trinn 3

Med trinn 3 av gjenåpningen kommer koronasertifikat på arrangementer og mulighet for testing i forbindelse med aktiviteter.

Koronasertifikat tas i bruk

Med trinn 3 i gjenåpningsplanen skal arrangører ta i bruk kontroll av koronasertifikat for å slippe inn et større publikumsantall på konserter og festivaler.

Hensikten med koronasertifikatet er å dokumentere at en sannsynligvis ikke er smitteførende. Det er ikke et krav om å ta det i bruk for mindre arrangementer, men nødvendig for arrangementer som skal samle flere enn 400 publikummere innendørs og 800 utendørs (henholdvis 1000 og 2000 ved faste, tilviste plasser).

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og negativ koronatest innenfor de seneste 24 timer. Dersom koronasertifikatet dokumenterer dette vil arrangøren kunne lese av "grønt lys" på en app på telefonen ved scanning av sertifikatet (mer info om dette på helsenorge.no)

Merk at det ikke er hjemmel til å stille et krav om å fremvise koronasertifikat for aktiviteter som faller utenfor arrangementsdefinisjonen i covid-19-forskriften, som for eksempel ordinære musikkøvelser eller aktivitetsleir/sommerleir.

Testing blir tilgjengelig

Inntil nå har kommunene for det meste kun testet ved mistanke om smitte, det vil si ved diagnostikk og smittesporing. Dette blir fortsatt hovedprioritet, men testing uavhengig av mistanke om smitte vil også legges til kommunenes prioriteringsliste. Det begrenses imidlertid av kommunens kapasitet, hvor også arbeidet med vaksinasjon vil binde opp kommunene fremover.

Det vil derfor komme på plass utvidet adgang til testing ved hjelp av private aktører. Testing vil være gratis hos aktører som oppfyller visse vilkår fra staten og blir ansett som en helsetjeneste med de krav til forsvarlighet som dette medfører. Prøvesvar fra disse aktørene vil legges inn i MSIS-databasen og aktøren vil motta refusjon fra staten.

I praksis vil alle som ønsker det kunne ta en gratis covid-19-test, og det er ikke et krav om at testen skal knyttes til deltakelse på et bestemt arrangement. Negativt testsvar har en gyldighet på 24 timer. Det er dette intervallet som FHI har vurdert som tilstrekkelig dokumentasjon på å ikke være smitteførende.

Testing i forbindelse med arrangementer

Det er ikke et krav at arrangører skal inngå avtaler med aktører som tilbyr test, men dette vil bidra til å forenkle informasjonsbehovet hos publikum. Informasjonsansvar til publikum tillegges arrangør.

Det er kun prøvesvar fra tester som legges inn i MSIS-databasen som vil fremgå av koronasertifikatet. Aktiviteter og arrangementer kan selv gjennomføre andre hurtigtester, men disse vil da i prinsippet måtte forholde seg til de ordinære begrensningene.

Det har nylig kommet på markedet hurtigtester som kan kjøpes på apotek. Dette kan selvsagt være nyttige supplement, men for massetesting i forkant av aktiviteter og arrangementer er det mest rasjonelt å ty til de aktørene som tilbyr dette.

På steder hvor testing av en eller annen grunn ikke blir tilgjengelig vil det være anledning til å etablere egne opplegg. Det stilles krav til forsvarligheten ved utførelse av testing så dette vil måtte skje i samråd med kommunen eller en autorisert lege med adgang til legge inn prøvesvar i MSIS-databasen.

Oppsummert:

  • Koronasertifikat tillater flere på arrangementer, men det kan ikke kreves obligatorisk koronasertifikat for aktiviteter som faller utenfor arrangementsbestemmelsen i covid-19-forskriften
  • Testing blir gratis for alle ved hjelp av private leverandører, det stilles ikke krav om at testingen skal være myntet på deltakelse på et gitt arrangement. Testsvaret har en gyldighet på 24 timer i koronasertifikatet

Myndighetene tror vi er inne i en periode hvor det blir med langsiktige bestemmelser og ikke like hyppige endringer som det har vært hittil. De grunnleggende kjørereglene vil måtte gjelde en stund til:

  • Ikke delta på aktiviteter og arrangementer hvis du føler deg syk
  • Hold avstand hvis du kan - hvis ikke bruk munnbind
  • Vask hendene og ha god hoste og nysehygiene

Nasjonale regler gjelder over hele landet, men i tillegg kommer regionale og lokale bestemmelser. De som skal arrangere må settes seg inn i vilkår som gjelder i kommunen. Kommunen har anledning til å bestemme både krav om munnbind, antall deltakere, mv.

Les mer om koronasertifikat hos Helsedirektoratet:

Offentlige arrangementer med og uten koronasertifikat