Kursevaluering Troms

Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra deg om kurs du har deltatt på - dette for å levere en best mulig tjeneste. Undersøkelsen er anonymisert, så vi ser ikke hvem som har sendt de forskjellige svarene.
På forhånd takk!

Evaluering 2

HVILKET KURS DELTOK DU ELLER DITT BARN PÅ?
Hvordan fikk du vite om kurset?
Hvordan opplevde du kurset rent praktisk? (Velg fra 1 til 5 der 5 er best)
Svarte innholdet i kurset til dine forventninger? (Velg fra 1 til 5, der 5 mest svarte til dine forventninger)
Hvordan opplevde du lokalene? (Velg fra 1 til 5, der 5 er best)
Hvordan opplevde du kursets varighet? (Velg fra 1 til 5, der 5 er best)
Svarte foreleser/kursleder/instruktørs kompetanse og undervisning til dine forventninger? (Velg fra 1 til 5, der 5 er best)
Svarte den praktiske informasjonen fra arrangør til dine forventninger? (Velg fra 1 til 5, der 5 er best)
Svarte kursmateriellet til dine forventninger? (Velg fra 1 til 5, der 5 er best)
Hvor nyttig og lærerikt var kurset for deg? (Velg fra 1 til 5, der 5 er best)
Vil du anbefale kurset til andre?
Ønsker du flere kurstilbud fra oss?