Personvern

Personvernerklæring

Troms musikkråd er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemsorganisasjoner, lokale musikk-/kulturråd, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter, samt for å ivareta vårt ansvar som forvaltere av statlige tilskuddsordninger.

Når samler Troms musikkråd inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har søkt på en av våre tilskuddsordninger
  • Du har meldt deg på en av våre kurs
  • Du har sendt oss en henvendelse
  • Du har meldt deg på et møte eller arrangement
  • Du har søkt jobb hos oss
  • Du besøker vår hjemmeside www.musikk.no/troms
  • Vi mottar opplysninger om deg fra et av våre lokalledd
  • En jobbsøker har angitt deg som referanse

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.

Påmeldingsskjema

På vår nettside er det mulig å melde seg på møter og kurs i vår regi. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger, i tillegg til allergier og behov for tilrettelegging. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.

Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for oss å ha mht. arrangementet, og oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig. Unødvendige personopplysningene slettes etter endt arrangement.

Henvendelser

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte hos Phonero, vår leverandør av telefonitjenester. Loggen lagres for å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov, for eksempel for å ringe opp personer som har kontaktet oss for å gi presiseringer eller be om mer informasjon.

E-post

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendig å arkivere. Alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold pr e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.