Miff Harstad

Miff Harstad 2019

Fra da Miff Harstad ble etablert i februar 2019. Fra venstre: Siw Eriksen og Anne Grete Seljebakk fra Troms musikkråd, instruktørene Hugo Stokkan og Tommy Karlsen, og leder av Frelsesarmeens rusomsorg - Marianne Noreng Larsen.

I februar 2019 etablerte vi et nytt Miff-prosjekt - Musikk i (fengsel og) frihet Harstad. Siden Harstad ikke har fengsel, ble det et uteprosjekt - i frihet. Vi har innledet et samarbeid med Frelsesarmeens rusomsorg og Harstad kommune, og har også ansatt instruktører. Frelsesarmeen har kafetilbudet "Stedet" og fant egnede lokaler til et bandrom i huset. Vi er i full gang med å utstyre rommet med musikkinstrumenter og -utstyr, og tar sikte på å ha det klart om ikke lenge.Instruktørene er musikerne/musikklærerne Hugo Stokkan og Tommy Karlsen.