Tilbud til barnehageansatte

Cartoon Choir Children Singing Song 450W 619903832

Mer musikk i barnehagen

Sissel Helland, mangeårig lærer på lærerutdanninga i Tromsø, med musikk i barnehage som hovedoppgave, skal være kursleder for kurset "Mer musikk i barnehagen". Det foregår på Slettaelva skole og oppstarten er utsatt til mandag 7. november, avslutning 28. nov eller senere. Kurset går over fem ganger med 1,5 time pr gang.

Påmeldingsskjema

First name

Surname

ER DU STUDENT?

Gjelder kurs som har egne studentpriser. Gyldig studentbevis må framvises.

First name and surname

VELG ET KURS:

Gateadresse

NB - IKKE personnummer.

Foresatt er ansvarlig for kursavgiften og kursmateriell hvis deltakeren er under 18 år.

NB - IKKE PERSONNUMMER

HVOR FIKK DU HØRE OM KURSET? (du kan velge flere)

Hjelp oss å bli bedre med å fortelle oss hvordan vi best når fram med informasjonen.

BINDENDE PÅMELDING - BETINGELSER

Ved avmelding mindre enn 14 dager før kursstart, betaler jeg FULL KURSAVGIFT med mindre avmeldingen skyldes sykdom, og legeerklæring eller sykemelding kan fremlegges.

KAN VI KONTAKTE DEG MED ANDRE, LIGNENDE KURSTILBUD?

Navn på betaler (arbeidsgiver, firma, lag o.l.), fakturaadresse og epost.