Tilbud til barnehageansatte

Cartoon Choir Children Singing Song 450W 619903832

Mer musikk i barnehagen

Sissel Helland, mangeårig lærer på lærerutdanninga i Tromsø, med musikk i barnehage som hovedoppgave, skal være kursleder for kurset "Mer musikk i barnehagen". Det foregår på Slettaelva skole og oppstarten er utsatt til mandag 7. november, avslutning 28. nov eller senere. Kurset går over fem ganger med 1,5 time pr gang.

Påmeldingsskjema

JEG MELDER MEG MED DETTE PÅ KONFERANSEN

Gateadresse

Hvilket kor, kulturskole, organisasjon eller andre representerer du?

HVILKEN ROLLE HAR DU?
BINDENDE PÅMELDING - BETINGELSER

Ved avmelding mindre enn 30 dager før konferansestart, betaler jeg FULL DELTAKERAVGIFT med mindre avmeldingen skyldes sykdom, og legeerklæring eller sykemelding kan fremlegges.

SKAL VI FAKTURERE KORET, ARBEIDSGIVER EL. ANDRE?

Navn på betaler (kor, arbeidsgiver o.l.), fakturaadresse og epost.