Tilbud til barnehageansatte

Cartoon Choir Children Singing Song 450W 619903832

Mer musikk i barnehagen

Sissel Helland, mangeårig lærer på lærerutdanninga i Tromsø, med musikk i barnehage som hovedoppgave, skal være kursleder for kurset "Mer musikk i barnehagen". Det foregår på Slettaelva skole og oppstarten er utsatt til mandag 7. november, avslutning 28. nov eller senere. Kurset går over fem ganger med 1,5 time pr gang.

Påmeldingsskjema

VELG ET KURS:

Gateadresse

Personnummer er IKKE nødvendig.

NB - IKKE PERSONNUMMER

HVOR FIKK DU HØRE OM KURSET?
BINDENDE PÅMELDING - BETINGELSER

Ved avmelding mindre enn 14 dager før kursstart, betaler jeg FULL KURSAVGIFT med mindre avmeldingen skyldes sykdom, og legeerklæring eller sykemelding kan fremlegges.

KAN VI KONTAKTE DEG MED ANDRE KURSTILBUD?

Navn på betaler (arbeidsgiver, firma, lag o.l.), fakturaadresse og epost.