Kartlegging av kulturlokaler

Vi kartlegger lokaler til kulturformål i Tromsø kommune for tida! Det er på oppdrag for Kulturalliansen som har som målsetting å få en fullstendig oversikt over alle lokaler som det frivillige kulturlivet bruker. Hovedmålet for prosjektet er å gi kunnskap om lokaler som brukes til kulturformål – hvem som eier de, hvem som bruker de, og hvorvidt de er egnet til den bruken de har. Vi har foreløpig inngått avtale om Tromsø lokale og har engasjert Ellery Daines til å gjøre jobben!

Vil du på vegne av musikkforeninga eller det lokale musikk-/kulturrådet i kommunen din utføre kartlegging i din kommune, så ta bare kontakt med oss på troms@musikk.no eller tlf. 90014065.