Forkurs i musikkteori og gehør

Vi arrangerer kurs i musikkteori og gehør.

Noter

Målgruppa til forkurset i musikkteori og gehør er søkere til høyere utdanning i musikk som trenger å forbedre sine kunnskaper innen musikkteori, og de som bare er interesserte i å lære mer om emnet.

For å følge progresjonen i kurset, er det helt nødvendig med grunnleggende notekunnskap.

Kurset har vært arrangert årlig siden 2012 og går over to helger høst/vinter i lokalene til musikkonservatoriet i Tromsø. Det er utviklet i samarbeid med Universitetet i Tromsø, musikkonservatoriet.

Kurset arrangeres av Troms musikkråd og Musikkonservatoriet.

KURSEMNER
Teoridel:
Skalaer: Dur, ren/melodisk/harmonisk moll, kirketoneartene, pentatonskala og heltoneskala.
Akkorder: Dur og moll, dominantseptimakkord, forstørra og forminska akkorder, omvendinger, altererte akkorder, besifring.
Intervaller: Opp til duodesim.
Satslære: Harmonisk analyse, tostemt- og firstemt sats.
Transposisjon: Transkripsjon.

Gehørdel:
Hovedinnhold: Melodi (dur/moll, enstemt og tostemt),
Rytme: Grunnleggende rytmefigurer og taktarter, samt synkoper, trioler og overbindinger.
I tilegg: Bestemme tonekjønn (akkorder, musikkeksempler)Intervaller – kunne gjenkjenne samtlige opp til duodesim harmonisk og melodisk.

Undervisningsopplegget omfatter både muntlig jobbing med å lese og synge, og skriftlige diktater.