Miff Tromsø

Miff Tromsø uteband 2015

Instruktør Morten Steene (til venstre) og deltaker i Miff Uteband 2015, gjør klar til konsert

Musikk i fengsel og frihet Tromsø ble etablert i 2005. I samarbeid med Tromsø fengsel og Kafe 103 driver vi Miff-prosjektet i Tromsø. Formålet er å bruke samspill (opplæring i band) for å bygge opp, og styrke sosiale relasjoner og ferdigheter under soningen og etter løslatelsen. Musikken skal gi deltakerne sosial og musikalsk trening, og styrke selvfølelsen og bygge opp et alternativt miljø etter løslatelsen. Prosjektet er bygd opp over tre trinn hvor trinn I er opplæring i fengselet og trinn II er opplæring uten fengselet. I trinn III skal deltakeren ha fått musikken som selvstendig interesse - gjennomført uten instruktør. I 2019 tilbyr vi undervisning på lukket avdeling i Tromsø fengsel og på Kafe 103 i sentrum av byen.Instruktører i Tromsø er Morten Steene og Mikael Pedersen Jacobsen.