Prosjekter

Vi har forskjellige prosjekter i Troms, bl.a. akustikkmålinger, Musikk i fengsel og frihet og EU-prosjekter. I 2019 og framover skal vi også prioritere arbeidet med re- og nyetablering av lokale musikkråd.

Og innimellom får vi tid til å arrangere konsertreiser.