EU-prosjektet "Hit the buck"

Vi ble i 2020 invitert med i et Erasmus+prosjekt utviklet av vår tidligere EU-partner i Polen, og før jul 2020 ble prosjektet innvilget ca. 2,8 mill. NOK. Prosjektperioden var høst 2021 – vår 2023 og i fjor høst fant det første møtet sted - i Tromsø. Vi er fire partnere, en jazzklubb i Spania, en skole i Portugal som bl.a. tilbyr voksenopplæring pluss oss, og formålet er å utvikle et læringsspill for å unge som vil bygge opp sin egen musikklubb! Spillet skal hete "Hit the buck".

268628594 121049213769783 2542313523393290765 n

EU-prosjektet H.O.M.B.R.E. – "Hit the buck"

EU finansierer prosjektet som et Erasmus+ prosjekt innen ungdomssektoren, strategisk partnerskap for innovasjon.Polen (prosjektleder) - Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA, Norge - Troms musikkråd, Spania- Fundación Indaliana para la Música y las Artes, Almeria og Portugal - Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, Torres Vedras er partnere.

Prosjektets hovedmål:
Prosjektet har som mål å forebygge arbeidsledighet blant unge ved å bidra til å utvikle grunnleggende gründerkompetanse blant målgruppa og bidra til kreativ tenkning og handling.

Prosjektinnhold:
Det skal utvikles et pedagogisk dataspill, «learning games» basert på prinsippet om "edutainment" (utdanning + underholdning). Hovedpersonen i spillet er en ung, arbeidsledig person (Eduarda el Eduardo) som har en drøm om å etablere sin egen musikklubb. Takket være oppstartsstipendet fra arbeidskontoret, har deltakeren en sjanse til å gjøre drømmen sin til virkelighet. Spillet handler om å administrere eget selskap på en slik måte at de vil klare seg i markedet i minst to år og lykkes kommersielt.

Spillet tar for seg ulike scenarier, som avhenger av hvilke beslutninger deltakeren gjør (inkludert økonomi, markedsføring og personell). Spillet er basert på omfattende erfaring og reelle økonomiske data (uttrykt i euro) levert av alle partnerne. Spillet språk vil være engelsk og vil være tilgjengelig for gratis nedlasting på mobile enheter (Android og iOS) og stasjonære enheter (PC).

Et team av unge forskere fra Koszalin University of Technology, ledet av Dr. Rafał Wojszczyk, utvikler selve softwaren i samarbeid med den polske partner og prosjektleder, Czesław Zdrojewski. De får innspill fra oss andre partnerland. Bl.a. har vi i Troms musikkråd foretatt en liten markedsanalyse av formål, grafisk og faglig innhold mm blant spill-ungdom på Tvibit, under ledelse av Solvei Stenslie, som nylig er ansatt både i Miff Tromsø og som prosjektmedarbeider i dette prosjektet.

Troms musikkråd sin oppgave i prosjektet er å gjøre opptak av korte musikksnutter i forskjellige sjangere, som skal brukes i spillet, noe som i skrivende stund er gjort. Nyskrevet musikk er spilt inn i Kysten studio og formidlet videre.

Vi skal videre ha workshops for inntil fem unge deltakere, som skal prøve ut spillet i perioden. I april og oktober 2022 har vi samling i hhv. Spania og Portugal, og mai 2023 avsluttes prosjektet i Gdansk i Polen med prosjektpartnerne samt fem unge deltakere fra hvert land til en stor workshop og konsert.

Alle partnerland får 38 000 euro til prosjektet til administrasjon, reisekostnader, reise og opphold for fem unge deltakere og den største potten går til ´intellectual output´ - det faglige innholdet i prosjektet. Dette brukes til produksjon, innspilling og workshops.

Et artig prosjekt å delta i som er både utviklende og kreativt.

EU flag Erasmus vect POS