Ansatte

Vi har i 2021 seks ansatte, to i administrasjonen og fire ansatt som instruktører/fagkonsulenter for Musikk i fengsel og frihet Tromsø og Harstad. I tillegg har vi arbeidsgiveransvaret for en rekke instruktører i Musikkfabrikkene i Tromsø.