Blanda Drops - flerårig korprosjekt

8079 CA93 2 B2 F 4286 81 BE 04395317129 B 1 201 a

Blanda Drops

Blanda Drops passer for deg som har deltatt på grunnkurset vårt; Jeg kan ikke synge-koret eller videregående kurs i korsang, men det er også mulig å delta her uten noen korerfaring!

Vi kommer til å ha et bredt repertoar, fra viser og pop til klassisk musikk og julemusikk.

Dette er et flerårig korprosjekt, som drives av Troms musikkråd, noe som betyr at kordeltakerne kun trenger å konsentrere seg om å synge, uten å delta i dugnader og slikt. Tanken er at vi tar hånd om alt praktisk og selve drifta.

Dirigent fra høsten 2022 er Harald Bakkeby Moe. Han har utdannelse i sang og kordireksjon og har dirigenterfaring både fra barnekor og voksenkor. Les mer om Harald Bakkeby Moe her.

Vi tar forbehold om nok antall deltakere før oppstart kan garanteres.

Kursdatoer høsten 2022:

Oktober: Tirsdagene 11., 18. og 25.
November: 1., 8., 15. og 22.
Desember: 6., 13. og 14. - + muligens en minikonsert/opptreden i desember.

PÅMELDINGSFRIST 20 SEPT.

MELD DEG PÅ

Studieplan:

«Blanda Drops» - et korprosjekt for nye korister (Studieplan ID 15689 - Jeg kan ikke synge-koret)

Emneområde:

Kor/sang – Korsang

Kurstimeramme:

Minimum 4 timer – maksimum 100 timer

Innhold Innhold på kurset kan være: Bruke stemmen til sang og ellers å bruke pusten å finne tonen, • Huske tonen og flytte tonen Justere tonen etter de andre som synger Praktiske øvelser Flerstemt sang Kanon Studieplanen er først komplett når den suppleres med liste over repertoar og/eller annen kurslitteratur.

Målgruppe Voksne som ønsker å lære å synge sammen med andre i kor. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Læringsmål På dette kurset vil deltakeren bli kjent med grunnleggende stemmebruk og lære et enkelt og variert sangrepertoar. Deltakeren vil også få anledning til å oppleve gleden ved å synge og musisere med andre i et godt fellesskap.

Metode Undervisningen foregår i grupper tilsvarende et kor og ledes av sangpedagog/korinstruktør med realkompetanse i faget. Vår kursleder/dirigent har gjennom sin utdanning både som sanger og kordirigent også formalkompetanse i emnet. Her får deltakerne mulighet til å lære ulike sanger og grunnleggende sangteknikk. Det fokuseres mye på pusteteknikk og å synge hensiktsmessig og avspent. Opplæringen gjøres på ukentlige kurs/øvelser over en periode/semester. Kurset kan også inneholde framføring som brukes som grunnlag for videre opplæring.

Evaluering og kursbevis Opplæringen evalueres av deltaker, musikalsk leder/dirigent og arrangør underveis og etter kursets slutt. Kursarrangør har ansvar for å utstede kursbevis til den enkelte kursdeltaker etter endt kurs, hvis ønskelig. www.musikkensstudieforbund.no/...