Blanda Drops 2024

8079 CA93 2 B2 F 4286 81 BE 04395317129 B 1 201 a

Blanda Drops

Blanda Drops passer både for nybegynnere og de som har sunget i kor før, og vil friske opp kunnskapen. Dette er et lavterskeltilbud innen korsang. Dette prosjektkoret ble startet våren 2020, men koronaen satte raskt en stopper for det. Våren 2023 startet vi på nytt, og våren 2024 vil bli det tredje semesteret.

Dette er tenkt som et flerårig korprosjekt, som drives av Troms musikkråd, noe som betyr at kordeltakerne kun trenger å konsentrere seg om å synge, uten å delta i dugnader og slikt. Tanken er at vi tar hånd om alt praktisk og selve drifta. Det blir et bredt repertoar, fra viser og pop til klassisk musikk og julemusikk.

Våren 2024 blir det svenske viser av kjente og kjære visediktere som Carl Michael Bellmann, Evert Taube og Cornelis Vreeswijk. Det hele avsluttes med en konsert utpå våren. Vi kompes av et eget band.

Dirigenten er den samme som fra starten, nemlig Harald Bakkeby Moe. Han har utdannelse i sang og kordireksjon og har lang dirigenterfaring både fra barnekor og voksenkor, i tillegg til å være en dyktig sanger.
Les mer om dirigenten her: https://www.musikk.no/troms/om-oss/kurslaererne

Tidspunkter og varighet:

- Påmeldingsfristen går ut ved kursstart 7. februar.
- Sted: Kongsbakken videregående skole, "Store studio" i MDD-bygget.
- Oppstart onsdag 7. februar - varighet til mai 2024
- Kl.20.00 - 22.00.
- Undervisning i ca. 15 uker (minus skoleferien uke 10 og påskeuka).

Pr nå har vi over 50 påmeldte, så det er ikke tvil om at kurset blir gjennomført!


MELD DEG PÅ

FRA STUDIEPLANEN:

«Blanda Drops» - et korprosjekt både for nye korister og de med litt erfaring
(Studieplan ID 15689 - Jeg kan ikke synge-koret)

Tidsramme:
12 - 16 timer a 2 timer

Innhold
Innhold på kurset kan være:
• Bruke stemmen til sang og ellers å bruke pusten å finne tonen,
• Huske tonen og flytte tonen Justere tonen etter de andre som synger
• Praktiske øvelser
• Flerstemt sang, evt. unisont

Målgruppe
Voksne som ønsker å lære å synge sammen med andre i kor. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Læringsmål
På dette kurset vil deltakeren bli kjent med grunnleggende stemmebruk og lære et enkelt og variert sang-repertoar. Deltakeren vil også få anledning til å oppleve gleden ved å synge og musisere med andre i et godt fellesskap.

Metode
Undervisningen foregår i grupper tilsvarende et kor og ledes av sangpedag/korinstruktør med realkompetanse i faget. Vår kursleder/dirigent har gjennom sin utdanning både som sanger og kordirigent også formalkompetanse i emnet. Her får deltakerne mulighet til å lære ulike sanger og grunnleggende sangteknikk. Det fokuseres mye på pusteteknikk og å synge hensiktsmessig og avspent. Opplæringen gjøres på ukentlige kurs/øvelser over en periode/semester. Kurset avsluttes vanligvis med ei framføring som brukes som grunnlag for videre opplæring.

Evaluering og kursbevis
Opplæringen evalueres av deltaker, musikalsk leder/dirigent og arrangør underveis og etter kursets slutt.
Kursarrangør har ansvar for å utstede kursbevis til den enkelte kursdeltaker etter endt kurs, hvis ønskelig. www.musikkensstudieforbund.no/...