Les hvilke kurs som arrangeres i Troms via Musikkens studieforbund!

Hvilke kurs arrangeres av Musikkens studieforbund i vår region? Her er en fullstendig oversikt over alle kurs som arrangeres av organisasjoner og foreninger (kor, korps, band, orkestre m.fl.) i vårt fylke i regi av Musikkens studieforbund. Rammen ligger på over 1 mill. pr år, og det viser at øvingstilskuddet som utbetales til arrangører utgjør en betydelig støtte til musikkfrivilligheten i fylket.