Musikk i fengsel og frihet Troms

Muligheten til å spille musikk i lag med andre, er ingen selvfølge. Derfor begynte vi å arbeide med å få igang Miff i 2004. I 2005 sto både fengsels- og utetilbudet klart i Tromsø og i 2019 startet vi et uteprosjekt i Harstad.

Prosjektet Musikk i fengsel og frihet ble startet langt tilbake ved Bretvedt kvinnefengsel i Oslo av bl.a. musikkterapeut Venja Ruud Nilsen. Det er et opplæringtilbud til innsatte i fengsel som også får tilbudet når de kommer ut, og formålet er å bruke samspill (opplæring i band) til å bygge opp - og styrke sosiale relasjoner og ferdigheter under soningen og etter løslatelsen.

Musikken skal gi deltakerne sosial og musikalsk trening, og styrke selvfølelsen og bygge opp et alternativt miljø etter løslatelsen.

Prosjektet er bygd opp over tre trinn hvor trinn en er opplæring i fengselet og trinn to er opplæring uten fengselet. I trinn treskal deltakeren ha fått musikken som selvstendig interesse - gjennomført uten instruktør.

Prosjektet er nærmest landsomfattende og det finnes tilbud i nesten alle landets fengsler, samt ute i frihet. Det er Musikkens studieforbund som har hovedansvar for det, og fylkesmusikkrådene som driver det i regionene.

Troms musikkråd startet opp i 2004/05 og har drevet det kontinuerlig siden da. I 2019 har vi tilbud på lukket i Tromsø fengsel, og på Kafe 103 i sentrum.
I februar 2019 starter vi også opp utetilbud (trinn to) i Harstad i samarbeid med Frelsesarmeens rusomsorg og Harstad kommune.

Les om Miff Tromsø Les om Miff Harstad