Musikk i fengsel og frihet Troms

Muligheten til å spille musikk i lag med andre, er ingen selvfølge. Derfor begynte vi å arbeide med å få igang Miff i 2004 - Musikk i fengsel og frihet. I 2005 sto både fengsels- og utetilbudet klart i Tromsø og i 2019 startet vi et uteprosjekt i Harstad. I 2022 starter vi utetilbud på Finnsnes!

Prosjektet Musikk i fengsel og frihet ble startet langt tilbake ved Bretvedt kvinnefengsel i Oslo av musikkterapeut Venja Ruud Nilsen. Det er et opplæringtilbud til innsatte i fengsler som også får tilbud når de kommer ut. Formålet er å bruke samspill (opplæring i band) til å bygge opp, og styrke sosiale relasjoner og ferdigheter under soningen og etter løslatelsen.

Musikken skal gi deltakerne sosial og musikalsk trening, og styrke selvfølelsen og bygge opp et alternativt miljø etter løslatelsen.

Prosjektet er bygd opp over tre trinn, hvor trinn en er opplæring i fengselet og trinn to er opplæring uten fengselet. I trinn tre skal deltakeren ha fått musikken som selvstendig interesse og skal i prinsippet gjennomføres uten instruktør.

Prosjektet er landsomfattende og det finnes tilbud i nesten alle landets fengsler, samt ute i frihet. Det er Musikkens studieforbund som har hovedansvar for prosjektet, og fylkesmusikkrådene som driver det i regionene.

Troms musikkråd startet opp i 2004/05 og har drevet prosjektet kontinuerlig siden da. I 2022 har vi tilbud på lukket i Tromsø fengsel, og i frihet i lokalene til Kirkens bymisjon i Tromsø.
I februar 2019 startet vi også opp utetilbud (trinn to) i Harstad i samarbeid med Frelsesarmeens rusomsorg og Harstad kommune, og i 2022 planlegger vi oppstart av utetilbud i samarbeid med Fontenehuset på Finnsnes.

Vi har pr idag fire instruktører og i tillegg vil det komme en eller to på Finnsnes.

Les om Miff Tromsø Les om Miff Harstad