Lokale musikk-/kulturråd i Troms

Møte om lokale musikkråd i Troms

Lokale musikråd

Fra møtet om lokale musikkråd i Troms nov 2019, med deltakere både fra kulturskolen, kommunens kulturavdeling, Kofor og det lokale musikkliv.

Lokale musikkråd er en prioritert oppgave for Troms musikkråd framover, og målet er å reetablere lokale musikkråd og følge opp eksisterende for å ruste dem opp til å representere det frivillige musikk- og kulturliv i kommunene i fylket. I 2019 fikk vi etter søknad et tilskudd fra Sparebanken Nord-Norges Samfunnsløftet til dette arbeidet.

Les mer om lokale råd her