Styret

Navn Bosted Organisasjon Kontaktinfo Valgperiode
STYRET:
Bjarne Isaksen Tromsø Norsk sangerforum bjarne.isaksen@uit.no 2018 - 2022
Asbjørg Utby Målselv Norges korforbund asbjorg.utby@malselv.kommune.no 2018 - 2022
Tonje Bråten Tromsø Norges kirkesangforbund tonje.braaten@gmail.com 2016 - 2020
Cato Simonsen Finnsnes Norsk sangerforum cato.simonsen@lenvik.kommune.no 2016 - 2020
Bjørn Vang Harstad Norsk viseforum post@scansong.no 2018 - 2022
VARA:
Ulla Hansen Tromsø Norsk jazzforum ulla.hansen@tromso.kommune.no 2016 - 2020
Arne Henrik Heika Karlsøy Norsk viseforum 2018 - 2022
Oskar Larsen Sørreisa Sørreisa sang- og musikkråd oskar.larsen@sorreisa.kommune.no 2018 - 2022
VALGKOMITE:
Kirsten K. Barton Holiman Tromsø Norsk sangerforum kkholiman@gmail.com 2018 - 2022
Amalie Skogvold Tromsø Ung i kor 2018 - 2022
Lillian Sørem Tromsø Dissimilis lillian.sorem@tromso.kommune.no 2018 - 2022