Styret

Navn Bosted Organisasjon Kontaktinfo Valgperiode
STYRET:
Bjarne Isaksen (leder) Tromsø Troms sangerforum bjarne.isaksen@uit.no 2018 - 2022
Asbjørg Utby Målselv Norges korforbund Troms og Finnmark asbjorg.utby@malselv.kommune.no 2018 - 2022
Tonje Braaten Tromsø Creo Troms, Finnmark og Svalbard tonjebrr@online.no 2020 - 2024
Cato Simonsen Finnsnes Norges korforbund Troms og Finnmark cato.simonsen@senja.kommune.no 2020 - 2024
Andreas B. Øvringsmo Tromsø Norges musikkorpsforbund Nord-Norge andreas@musikkorps.no 2020 - 2024
VARA:
1. Sam Ryvoll Tromsø Ung i kor Nord 2020 - 2024
2. Arne Henrik Heika Karlsøy Nordnorsk viseforum 2018 - 2022
3. Oskar Larsen Sørreisa Sørreisa sang- og musikkråd larsen_sorreisa@hotmail.com 2018 - 2022
VALGKOMITE:
Leder
Amalie Skogvold Tromsø Ung i kor Nord 2018 - 2022
Lillian Sørem Tromsø Dissimilis lillian.sorem@tromso.kommune.no 2018 - 2022