Styret

Navn Bosted Organisasjon Kontaktinfo Valgperiode
STYRET:
Bjarne Isaksen Tromsø Norsk sangerforum bjarne.isaksen@uit.no 2018 - 2022
Asbjørg Utby Målselv Norges korforbund asbjorg.utby@malselv.kommune.no 2018 - 2022
Tonje Braaten Tromsø Creo Kultur tonjebrr@online.no 2016 - 2020
Cato Simonsen Finnsnes Norsk sangerforum cato.simonsen@senja.kommune.no 2016 - 2020
Ulla Hansen Tromsø Norsk jazzforum ulla.hansen@tromso.kommune.no 2016 - 2020
VARA:
Arne Henrik Heika Karlsøy Norsk viseforum 2018 - 2022
Oskar Larsen Sørreisa Sørreisa sang- og musikkråd larsen_sorreisa@hotmail.com 2018 - 2022
VALGKOMITE:
Kirsten K. Barton Holiman Tromsø Norsk sangerforum kkholiman@gmail.com 2018 - 2022
Amalie Skogvold Tromsø Ung i kor 2018 - 2022
Lillian Sørem Tromsø Dissimilis lillian.sorem@tromso.kommune.no 2018 - 2022