Akustikkmålinger i Troms

Last ned akustikkbrosjyren vår

Norsk musikkråd har lenge hatt fokus på at lokaler til musikkformål skal være best mulig egnet til musikkutøvelse, både øvings- og framføringslokaler. Akustikkmålingsprosjektet er et resultat av dette, og flere av fylkesmusikkrådene tilbyr målinger av akustikken i lokaler til musikkformål, deriblant Troms musikkråd.

Prosjektet er et rimelig tilbud til eiere av øvings- og framføringslokaler som trenger innsikt i hvordan akustikken er, og hva slags type musikk som passer der. Troms musikkråd fikk i 2010 et tilskudd fra Troms fylkeskommune til innkjøp av avansert måleutstyr, og vi har sertifisert personell. Fra høsten 2011 har vi tilbudt denne tjenesten i Troms, og offentlige og private eiere av øvings- og framføringslokaler til musikkformål er aktuelle oppdragsgivere.

Bildet viser Håkon Elias Pettersen i aksjon. Etter at han flyttet, har lydtekniker Sivert Henriksen sertifisert seg som måler, og tar imot bestillinger i hele fylket.

Kontakt oss på troms@musikk.no hvis du er interessert i mer info eller ønsker å bestille måling.

Les mer i vedlagte brosjyre.