Akustikkmålinger i Troms

Last ned akustikkbrosjyren vår

Norsk musikkråd har lenge hatt fokus på at lokaler til musikkformål skal være best mulig egnet til musikkutøvelse, både øvings- og framføringslokaler. Akustikkmålingsprosjektet er et resultat av dette, og flere av fylkesmusikkrådene tilbyr målinger av akustikken i lokaler til musikkformål, deriblant Troms musikkråd.

Prosjektet er et rimelig tilbud til eiere av øvings- og framføringslokaler som trenger innsikt i hvordan akustikken er, og hva slags type musikk som passer der.

Fra 2023 er lydtekniker Ellery Daines sertifisert for å måle akustikken og skrive rapporter.

Kontakt oss på troms@musikk.no hvis du er interessert i mer info eller ønsker å bestille måling.

Les mer i vedlagte brosjyre.

Aku utstyr
2013 01 09 Akustikkmaling Pa Unn Hos Koret Ultima Thule 013

Håkon E. Pettersen i ferd med å måle akustikk