Nyheter  Tirsdag 20. oktober 2020

Troms musikkråds årsmøte og fagseminar 30.-31.10.20

Troms musikkråds årsmøte og fagseminar, som måtte utsettes grunnet Covid 19 og mulig smittefare, blir nå arrangert fredag 30. og lørdag 31. oktober i Tromsø. Det er mulig med både digital og fysisk deltakelse på seminaret, og vi jobber også med å tilby årsmøtet på samme måte.

Clarion Hotel The Edge

Fagseminar og årsmøte 30.-31. oktober 2020

Vi kaller inn til ordinært årsmøte fredag 30. oktober og inviterer til fagseminar om lokale musikk-/kulturråd lørdag 31. oktober – alt på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Møtene skulle vært i mars, men ble utsatt grunnet den usikre situasjonen med koronaen. Denne gangen kan du også delta digitalt, da fagseminaret blir streamet.
Vi ser på muligheten for å gjennomføre også årsmøtet med en kombinasjon av fysisk og digital deltakelse.

Fredag: Årsmøte kl.17 – 19.00 med middag kl.19.00
Lørdag: Fagseminar kl.11.00 – 15.00 med lunsjFAGSEMINARET LØRDAG
Fagseminaret ledes av Erlend Rasmussen fra Norsk musikkråd, og målgruppa er tillitsvalgte og andre interesserte i lokale musikk- og kulturråd som ønsker faglig påfyll og inspirasjon. Er du i ferd med å etablere et råd for frivilligheten, passer seminaret også for deg! Interesserte fra medlemsorganisasjonene og kommunesektoren kan også komme.
Et musikk-/kulturråd skal være kulturfrivillighetens organ i kommunen, og en parallell til idrettsrådene. Det er viktig at det lokale kulturliv har et slikt talerør, og det er derfor en prioritert oppgave for oss å bygge opp dette nettverket.
Det kommer mer detaljert program med det første.


ÅRSMØTET FREDAG
Medlemsorganisasjoner og lokale musikk-/kulturråd kan delta med to delegater hver med stemmerett. Også medlemsorganisasjoner uten kretsledd kan delta. Utover dette kan representanter for medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd og andre inviterte delta som observatør.

Valg
Valgene gjøres for fire år og vi oppfordrer medlemsorganisasjoner og lokale musikk-/kulturråd som har forslag til tillitsvalgte, om å kontakte leder i valgkomiteen Kirsten Barton Holiman på e-post: kkholiman@gmail.com.
Tre styremedlemmer, 3. vara og revisor er på valg.
Se oversikt over tillitsvalgte i vedlagte fil. Foreslåtte kandidater fra lokale musikk-/kulturråd må ha medlemstilknytning til en av våre medlemsorganisasjoner (se oversikt på http://www.musikk.no/engasjer-deg).
Vi behandler ikke sammenslåing av Troms og Finnmark musikkråd på dette møtet, men vi inviterer til drøftinger.KOSTNADER BEGGE
Årsmøtet er gratis for alle, men seminaret kun for lokale musikk-/kulturråd og interesserte fra medlemsorganisasjonene.
Tilskudd fra Sparebank1 Nord-Norges Samfunnsløftet, gjør at vi kan tilby seminaret gratis for tillitsvalgte i lokale råd, (som inkluderer overnatting fra fredag til lørdag, middag fredags kveld og dagpakke) og vi gir også et reisetilskudd på inntil kr 1 000.

For representanter fra lokale musikk-/kulturråd (2 fra hvert råd):
Seminar og årsmøte er gratis, og vi dekker evt. overnatting fra fredag til lørdag samt middag fredag og dagpakke begge dager. Vi kan også gi et reisetilskudd på inntil kr 1 000.

For medlemsorganisasjoner/-kretser:
Seminar og årsmøte er gratis. Evt. overnatting, middag på fredag samt reise dekkes av deltakerne
(kr 2 000). Reisestøtte kan vurderes.

For representanter fra kommunesektoren:
De dekker alle kostnader med inntil kr 2 500 (for overnatting, middag og selve seminaret).
Er du avhengig av reisestøtte for å delta, kan du kontakte oss på tlf. 90 01 40 65 eller anne.seljebakk@musikk.no.


FRISTER:
11. september Frist for bindende påmelding til årsmøte og seminar (grunnet hotellreservasjon, må fristen overholdes).
2. oktober Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være oss i hende senest 1 mnd. før.
16. oktober Sakspapirer sendes ut til de påmeldte samt medlemmer 14 dager før årsmøtet.

Velkommen!

Har du spørsmål, så kan vi kontaktes på anne.seljebakk@musikk.no eller tlf. 900 14065