Nyheter  Tirsdag 23. august 2022

Blanda Drops - flerårig korprosjekt videreføres

Mandag 10. oktober starter vi på nytt med korprosjektet Blanda Drops. Målgruppa er både nybegynnere , de som rakk å delta noen uker før koronaen stengte ned landet og andre som har litt korerfaring. Dette tilbudet favner vidt. Og vi har fått dirigent og sanger Harald Bakkeby Moe som kursleder!