Nyheter  Mandag 28. mars 2022

Kartlegging av kulturlokaler

Vi kartlegger lokaler til kulturformål i Tromsø kommune for tida! Det er på oppdrag for Kulturalliansen som har som målsetting å få en fullstendig oversikt over alle lokaler som det frivillige kulturlivet bruker. Hovedmålet for prosjektet er å gi kunnskap om lokaler som brukes til kulturformål – hvem som eier de, hvem som bruker de, og hvorvidt de er egnet til den bruken de har.