Nyheter  Tirsdag 13. juni 2023

Norsk musikkråds styre 2023–25

Musikktinget valgte 10. juni sitt nye styre for de neste to årene, med flere nye tilskudd. Det ble også vedtatt å øke antallet styremedlemmer.

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde 5023

Generalsekretær Bjarne Dæhli, nestleder i styret Birgitte Brekke, styremedlem Hilde Bjørkum og styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Norsk Viseforum) fortsetter som styreleder i en ny periode, med Birgitte Brekke (UNOF) som gjenvalgt nestleder. Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund) blir sittende som styremedlem også de neste to årene.

Nye styremedlemmer

Det er i tillegg valgt inn flere nye medlemmer til musikkrådets styre. Hilde Bjørkum (FolkOrg) kommer inn som nytt medlem. Bjørkum er kommunalsjef for kultur og idrett i Sunnfjord kommune, og har også tidligere vært kunstnerisk og administrativ leder for Førdefestivalen i nærmere tre tiår. Morten Wensberg (Norsk sangerforum) kommer også inn som nytt medlem. Wensberg er professor i dirigering ved Universitetet i Stavanger, og er også styreleder i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig leder i Dirigentløftet/Talent Norge. Ingvild Pettersen-Högberg (Norsk jazzforum) er valgt som ny 1. vara, og Ingunn Sand (JM Norway) kommer inn som ny 2. vara.

Styret utvides

Musikktinget vedtok å utvide styret med to medlemmer, fra tre til fem. Siden oppstarten i 1976 har Norsk musikkråds medlemsmasse vokst fra ca 15 til 40 organisasjoner. Det er dermed naturlig å også utvide styret, for å kunne ivareta medlemmenes behov på en god måte. Utvidelsen av styret vil bidra til å øke kompetansegrunnlaget og det demokratiske fundamentet i styrerommet, og en solid forankring i styrerommet vil hjelpe oss å stå samlet overfor politikere, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre kulturaktører.