Musikk i fengsel og frihet (Miff)

Musikk i fengsel og frihet er et prosjekt under Musikkens studieforbund.

I Telemark samarbeider vi med Telemark fengsel, Hjalmar Johansen videregående skole og Stiftelsen CRUX Tilja.

I 2018 hadde vi tre musikktilbud i Skien fengsel, ett i Kragerø fengsel og ett utenfor soning på Tilja.


Musikkens studieforbund fordeler tilskudd til musikkopplæring i fengsler og til tiltak etter soning. Det er fylkesmusikkrådene som tildeler voksenopplæringstilskudd, og samarbeider med fengsler, soningssteder, friomsorgen og andre om planlegging og drift av kurs og opplæringstiltak.