Medlemsfordeler

Medlemsbrev

Kryss av for å melde deg på

meld deg av

Skriv også gjerne hvordan du hørte om oss.

Gratis medlemsfordeler:Serve og støtte det frivillige kulturlivet med ulike tjenester, dette inkluderer:
- Hjelp til å finne støtteordninger
- Veiledning til å utforme og formulere søknader
- Veiledning til å utforme og formulere pressemeldinger
- Veiledning til å utforme og å formulere styringsdokumenter
- (Veiledning til å utforme budsjett og regnskap - ved kapasitet)
- Informasjon

Ivareta medlemmenes politiske interesser gjennom:
- Følge med på politiske prosesser som kan ha betydning for våre medlemmer
- Være et talerør for det frivillige kulturlivet
- Drive lobbyarbeid som kommer medlemsmassen til gode
- Representere kulturnettverket i fora der det er naturlig

Bidra til opplæring og kompetansehevning:
- Kompetanseheving av medlemmer på områder som er relevant
- Stimulere til samarbeid og samordning av tiltak mellom aktører på kulturområdet
- Utvikle lokale kulturnettverk i Telemark og Vestfold

Timebetalte medlemstjenester:
- Utforming av søknad
- Utforming av pressemeldinger (eller andre ting knyttet til markedsføring)
- Utforming av styringsdokumenter
- (Regnskapstjenester - ved kapasitet)

Det er også mulig å søke om større tjenester fra kulturnettverket. Dette vil bli vurdert ut fra kapasiteten ved kontoret og hvor bredt nedslagsfelt søknaden har (regionalt).