Litt om det Telemark kulturnettverk (TKN) har vært delaktig i gjennom årene

Tone Anne Tveiten

Tone Anne Tveiten på UKM 2014

2021

 • Vestfold kulturnettverk og Telemark kulturnettverk slått sammen til Vestfold og Telemark kulturnettverk fra 01.01.2021

2020

 • Sammenslåingsprosess Vestfold kulturnettverk og Telemark kulturnettverk
 • Koronaåret: Fokus på smittevern og skademinimering for regionalt kulturliv

2019

 • Ny logo og nye nettsider

2018

 • Daglig leder blir leder av Råd for frivillige i fylkeskommunen
 • Overtar administrering av voksenopplæringa i Vestfold
 • Nytt Miff-samarbeid mellom Telemark kulturnettverk og Stiftelsen CRUX, Tilja.

2017

 • Ny daglig leder ansatt
 • Ny partnerskapsavtale mellom Telemark kulturnetverk og Telemark fylkeskommune

2016

 • Konferanse i Ibsenhuset i forbindelse med realisering av ny norsk standard (NS8178) for utforming av lokaler brukt til musikkformål

2015

 • Norsjø kammermusikkfest formelt stifta som «ideelt» aksjeselskap
 • Fokus på strykesektoren
 • Telemark folkemusikksenter formelt opprettet med aktørene Telemarkfestivalen, Folkemusikkarkivet, Telemark folkemusikklag og Telemark kulturnettverk som stiftere
 • Etter bestilling fra Kulturdepartementet ble det satt i gang utredning av en ny paraplyorganisasjon for kulturlivet, Kulturalliansen
 • Initiativ til valgkampmøte mellom musikk-/kulturaktørene og påtroppende fylkespolitikere før lokalvalget høsten 2015

2014

 • TKN invitert inn i styret for Norsjø kammermusikkfest
 • Gjennomført første Kammermusikkfestival siste uka i april
 • Gjennomført musikkspillet "Huldresølvet" første uka i mai
 • Gjennomført sommarskolen UngFolk første uka i august

2013

 • Planlegging av grunnlovsjubileet 2014
 • Gjennomført 100-årsmarkering av kvinnelig stemmerett med framføringa "100 kvinnestemmer" på Evju Bygdetun
 • Forarbeid med musikkspillet "Huldresølvet"
 • Forarbeid til "Kompetansesenter for folkemusikk" i Telemark og Agderfylka

2012

 • Etablering av Forum for folkemusikk
 • Statlig forskjellbehandling av orkestersektoren, prosjekt tatt opp med fylkeskommunen
 • Intensjonsavtale om at Folkemusikkarkivet skal legges til Telemark museum
 • Telemarksviser- Visebok utarbeidet av Kari Lønnestad i regi av Folkemusikkarkivet i Telemark
 • Forarbeid til grunnlovsjubileet 2014
 • Akustikkprosjektet videreført som 5-fylkesamarbeid.

2011

 • Grunnlovsjubileet 2014 - idédugnad
 • Telemark kulturproduksjon etablert
 • Ny politikk for frivillig sektor
 • Regionalt samarbeid akustikk-prosjektet
 • Ungdommens kulturmønstring (UKM) / Høgskolen i Telemark (HiT) – samarbeidsavtale mellom TKN og kulturstudenter
 • Vedtak om å etablere et regionalt folkemusikkforum

2010

 • Telemarkkonsertar AS – sett i brukerperspektiv, krav om evaluering før avvikling
 • Oppstart av akustikkprosjektet og lokaler til musikkformål
 • Oppstart musikkprosjekt i Skien fengsel (Miff)
 • Ungdommens kulturmønstring og ny utviklingsstrategi
 • Reetablering av Region-Sør samarbeidet

2009

 • Digitalisering av folkemusikkarkivet gjennomført
 • 4 framføringer av musikalen West side story i Seljord, Bø og Skien
 • Videreutvikling av møteplasser for kulturlivet i Telemark
 • Nye rammevilkår for Telemark kulturnettverk og Ungdommens kulturmønstring
 • Telemarkkonsertar i ny drakt?

2008

 • Gjennomføring av musikalen HAIR i Seljord, Bø og Vinje
 • Oppstarting av arbeidet med musikalen West side story
 • Første kulturkonferanse i samarbeid med fylkeskommunen
 • Fokus på etablering av lokale kulturnettverk
 • Folkemusikkarkivet samla i Bø, arkivar ansatt i hel stilling

2007

 • Gjennomføring av prosjektet Halldis Moren Vesaas 100 år
 • Etablering av Telemark musikkteater i samarbeid med Seljord folkehøgskule
 • Oppstart første musikalprosjektet, HAIR
 • Avtale med fylkeskommunen om oppgradering av de økonomiske overføringene til Telemark kulturnettverk
 • Startet opp arbeidet med digitalisering av folkemusikkarkivet

2006

 • Presentasjonsmøte for hovedutvalet for Kultur og identitet
 • Nye medlemmer i Telemark kulturnettverk
 • Startet etablering av lokale kulturnettverk/kulturråd
 • Vedtak om fylkeskommunalt tilskudd til digitalisering av Folkemusikkarkivet i Telemark
 • Startet som prosjektleder for Halldis Moren Vesaas 100 år i 2007

2005

 • Endret navn fra Telemark musikkråd (TEMR) til Telemark kulturnettverk (TKN)
 • Fikk fast plass i fylkeskommunens strategigruppe for Kultur og identitet
 • Musikk i Telemark vedtatt i hovedutvalget for kultur og identitet
 • Gjennomførte Kulturstafetten 2005 med over hundre arrangement rundt om i Telemark i samarbeid med Telemarkkonserter og lokale arrangører
 • Startet arbeidet med å etablere en fellesorganisasjon for hele kulturlivet i Telemark

2004

 • Arbeidsgjevaransvaret ble overført til det regionale styret
 • Startet planleggingen av hundreårsmarkeringen for 1905 – 2005

2003

 • Formelt skille mellom interesseorganisasjonen NMR og studieforbundet (Musikkens studieforbund)
 • Markering av 25-årsjubileum for Telemark musikkråd

2002

 • Forsøk med UKM-turne i Telemark

2001

 • Musikkplan utarbeidet, klar til politisk behandling

2000

 • Forarbeid til musikkplan for Telemark

1999

 • Evaluering av Telemarkkonsertar
 • Utredning om folkemusikk i Telemark
 • Telemark musikkråd overtar administrasjon av UKM

1998

 • Folkemusikkarkivet inn i faste former
 • "Musikktorget" etablert

1997

 • Arrangørnettverket etablert

1996

 • Prosjekt med Telemark Idrettskrets og fylkeskommunen: "Frivillige organisasjoner som arbeidsmarked"

1995

 • Sommarkurs i rytmisk musikk
 • Korsommerskole
 • Sommarland Parkkorps
 • Deltidsstudium musikkadministrasjon. Utvikling av fagplaner
 • Prosjektene "konsertformidling" og "arrangørnettverk" med Norsk musikkråd

1994

 • Nye lokaler i Gullbring

1993

 • Utredning om tiltak for psykisk utviklingshemmede

1992

 • Startet opp korsommerskole (Sagavoll / Gullbring)

1991

 • Medstifter av Telemarkfestivalen

1990

 • A/S Distriksmusikarane i Telemark etablert H90
 • Talentiade Norsk musikkråd - NRK (Øystein Romtveit til finalen)

1989

 • Konsertombud / konsertdistribusjon. Prosjekt med Rikskonsertene

1988

 • Nytt notat om distriktsmusikarordningen
 • Landskappleiken 100 år med Stasjonsvegen som sentralt støttemiljø

1987

 • Ungdommens kulturmønstring etablert i flere fylker
 • Innsamling og registrering av folkemusikk startet opp høsten 1987
 • Korkonsulent som støtte til alle kororganisasjonene
 • Videre arbeid med distriktsmusikerordninga
 • Nye vedtekter. Institusjoner kan bli medlemmer
 • Telemark Ungdomssymfoniorkester ble lagt ned

1986

 • Musikkonkurransen - forløper til Ungdommens kulturmønstring

1985

 • Ansettelse av folkemusikkonsulent
 • Utredning om distriktsmusikerordning
 • Europeisk musikkår

1984

 • Krise med statstilskudd. Oppsigelse av alle ansatte
 • Nye vedtekter og status for regionale musikkråd
 • Regionale musikkråd får stemmerett på landsmøtet i Norges Sang- og musikkråd
 • Arbeid med egen "Groven"-konkurranse
 • "Lokale kulturarbeidsplassar" - notat i samarbeid med Norges Sang- og musikkråd

1983

 • Årsenhet i musikk - deltid (høgskulestyret / Høgskolen i Telemark)
 • Tiltak for funksjonshemma

1982

 • Utvikle lokale og regionale organisasjonsledd

1981

 • Sterk støtte til musikkskolene
 • Statstøtteordning

1980

 • Oppbygging av voksenopplæringsaktivitet

1979

 • Etablering av voksenopplæringstiltak
 • Ansettelse av sekretær (deltidsstilling)

1978

 • Telemark Sang- og Musikkråd stiftet i mai, med sterk medvirkning av fylkeskommunen

Stiftingsmøte 1978