Kulturfellesskap for alle

Vi er den største paraplyorganisasjon for det frivillige kulturlivet i fylket og - regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

Vestfold og Telemark kulturnettverk (VTKN) er en interesseorganisasjon og en regional møteplass for kulturaktørene i fylket. VTKN omfatter både offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner, regionale lag, amatører og profesjonelle miljø. Vi kaller oss nettverk for enklere å kunne inkludere ulike aktører innen fylket, uavhengig av måten de er organisert på.
Vestfold og Telemark kulturnettverk skal være et kompetanse-, samarbeids- og serviceorgan for kulturlivet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.