Vestfold og Telemark kulturnettverk (VTKN)

Vestfold og Telemark kulturnettverk (VTKN) er en interesseorganisasjon og en regional møteplass for kulturaktørene i fylket. VTKN omfatter både offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner, regionale lag, amatører og profesjonelle miljø. Vi kaller oss nettverk for enklere å kunne inkludere ulike aktører innen fylket, uavhengig av måten de er organisert på.
Vestfold og Telemark kulturnettverk skal være et kompetanse-, samarbeids- og serviceorgan for kulturlivet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.