Tilskuddsmottakere aktivitetsmidler VTKN

Under ser du en oversikt over tilskuddsmottakere av aktivitetsmidlene til VTKN, og totalsum søkt.

Se HER for beskrivelse av støtteordningen.

Tilskuddsmottakere

Navn på søker Aktivitet Søknadssum tildelt Aktivitet gjennomført

Midt- Telemark Storband

"Jazz møter rock" samarbeidsprosjekt med Akkerhaugen Rocksamfunn

10 000

  1. mai 2024

Vestskogen Strykeorkester

rekrutteringstiltak for bratsj + vårseminar og konsertar

10 000

april-juni 2024

Vangen Operakor

to konserter + ekstraøvinger høst 2023

12 000

okt/des 2023

Sandefjord Ukuleleorkester

Jubileumsforestilling 10 år - Hjertnes

15 000

  1. november 2023

Hofnarren revylag

Lokalrevy 2023

15 000

oktober 2023

Larvik Barne og Ungdomsteater

vandreteateret "Opp og Fram"

10 000

oktober 2023

Sonic Attic Studio

egenandel Kulturrom-støtte til lydutstyr

3642

vår 2023

Sandefjord Trekkspillorkester

trekkspillseminar for barn og unge

20 000

21.-23.10.2022

I 2023 blei det søkt om: 98 500 kr

I 2023 blei det totalt innvilga: 55 642 kr

SUK 10 ar 3

Sandefjord Ukuleleorkesters' 10-årsjubileum på Hjertnes Kulturhus. Støtta av VTKN.

Bilde: Sandefjord Ukuleleorkester