Støtteordninger for unge band og musikkgrupper

Under finner dere lenker til støtteordninger som gir penger til unge folk som spiller i band eller lager musikk selv, og til ungdom som har kreative ideer for å få til aktiviteter i lokalmiljøet.

Skjermbilde 2022 11 03 kl 19 59 55

Frifond musikk - kva det er og link til søknadsskjema

Frifond musikk støtter band, kor og sanggrupper over hele landet. Dere kan få opptil 6000 kroner til bandet, 10.000 kroner til større grupper og 35.000 kroner til å arrangere konsert eller festival. 1/3 av medlemmene må være under 26 år.

Inspirasjon - eksempel på prosjekt som Frifond har støtta

Tips til ein god Frifond-søknad

Dette er de som ikke kan søke, eller det som ikke gis støtte til:

  • Grupper som skal drive aktivitet av ren privat karakter, investering i utstyr til personlig bruk eller kjøp av underholdningstjenester. Det kan likevel gis tilskudd til musikkinstrumenter og musikkutstyr der disse brukes av gruppen.
  • Innkjøp av DJ-utstyr, eller datautstyr, som Mac/PC/nettbrett/lydkort m.m., selv om disse er ment å brukes i gruppens musikkaktivitet.
  • Brukt musikkutstyr.
  • Grupper som mottar midler fra Frifond organisasjon hos Norsk musikkråd eller LNU.
  • Bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak e.a.), stiftelse, samvirker eller andelslag.

(et utvalg av de mest relevante unntakene for band)

Band Org new

Bandorgs Frifondmidler

https://www.bandorg.no/frifond

Band som er medlem i BandOrg, hvor minst 1/3 av bandmedlemmene er under 26 år før søknadsfristen, kan søke på denne støtta. Et band er en gruppe med minst tre faste medlemmer over tid, som har øving, konserter og/eller musikkproduksjon som felles aktivitet. Alle må bo i Norge. Et band kan også være artister med fast band, og hip-hop duoer med DJ.

Sjekk ut kriteriene lenger ned på sida før dere søker, så er det større sjans for å få!

Medlemsfordeler i Bandorg

Trafologo rgb

Trafo

Søknadsskjema Trafo

Trafo.no er et nettsamfunn for unge mellom 15 og 25 år med en kunstnerisk eller kreativ interesse. Trafo støtter opp om unge kunstnere som tar selvstendige initiativ og skaper egne prosjekt – uavhengig av kunstform, sjanger eller uttrykksform. Trafo støtter lyd, bilde, tekst, scene, film og mere til.

Medlemmer på Trafo kan søke om stipend til kunst- og kulturprosjekt, få gratis mentorhjelp fra profesjonelle kunstnere, og delta på workshops og konkurranser som Trafo arrangerer.

Kulturrom logo sort RGB

Kulturrom - støtte til øvingslokale

Kulturrom støtter utstyr til øvingslokaler som blir brukt av mange, utbedring av lokaler for å bedre akustikken og måling av akustikk i kulturlokaler. Ordningen vil sikre tilgang til øvingslokaler som passer til aktivitetene dere vil drive med, og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Bør vi søke? Ta testen!

Se hva som har fått støtte tidligere her

Audience 1867754 1920 Bandbilde

Tips til band - hvordan lykkes og trives!

Tips til band - hvordan få bandet til å vare og lykkes!

Her er noen tips for å få et godt bandmiljø, og få til det dere vil som en gruppe. Husk at dere selv velger hva det betyr å lykkes for dere.

AMBISJONER

Det er lurt å vite hvor ambisiøse ulike medlem er, og hvor mye tid og penger de ulike har lyst å investere. De fleste bandkrangler går på uavklarte ambisjoner eller rettigheter til låtene som er skrevet av bandet, og arbeidsfordeling.

HVEM GJØR HVA

Det er lurt å avtale hvem som gjør kva. Kven har ansvar for pengar inn og ut, promo/SoMe, ny musikk til øvingar, etc. Prøve å fordele etter kva folk likar og er flinke på, og så rettferdig som mulig de oppgavene som ingen er glad i. Noen oppgaver (som alle kan gjøre enkelt) er lure å bytte på ofte, andre er lurt at en har ansvar for over tid (for å slippe at alle må lære seg ting på nytt hele tiden). Eksempel er SoMe (lett å bytte) og økonomi (tar litt tid å lære seg/og få oversikt).

HVEM EIER LÅTENE (for de som lager egne låter)

Det er lurt å tenke på fordeling av rettigheter om man skriver ny musikk. Hvem har laga låten? Hvem har vært med å arrangere låten? Meld inn til TONO, de som passer på rettigheter til låter for norske musikere. De vil du skal fordele i prosent, på tekst og musikk, både komposisjon og arrangering. Om man sitter i et rom og finner på sammen, er det mest rettferdige kanskje å fordele jevnt? Om en kommmer med en ide som resten bygger videre på, bør kanskje den få litt ekstra? Det går også an å spørre TONO eller sjekke ut nettsidene om man er usikker på hvordan det er best.

SPØR!

Spør VTKN eller Bandorg om dere har spørsmål om organisering, økonomi, arbeidsfordeling. Vi har peiling! Og hugs at det å lykkes også handler om å trives med det du gjør. Spiller du musikk for din egen del og finner et band der andre også vil det, da har dere jo lykkes!

Tips er henta fra boka "Fuzz og Finans", utgitt av BandOrg. Den går også mer inn på booking, kontrakter, økonomi for band, om man er ambisiøs på disse områdene. Og den er skrevet av folk, og for folk som spiller i band (lettfattelig språk i forhold til mye annet litteratur på emnet). Se sammendrag av boka her:

Musikkontoret hjemmeside noen timer for lansering

Flere tilskuddsordninger

Sjekk ut søkekalenderen til Musikkkontoret ØKS for flere tips til pengesekker som kan være aktuelle for ditt band: Musikkkontoret ØKS søknadskalender