Norsjø kammermusikkfest

Norsjø Kammermusikkfest skaper en profesjonell ramme for unge klassiske utøvere, og blir gjennomført hvert år i andre halvdel av april. Rundt 12 unge og talentfulle musikere møtes i 7 dager for å øve, innstudere program og gjennomføre ca. 20 konserter i ulike format. 6 konserter er offentlige kveldskonserter mens resten er skolekonserter, barnehagekonserter, «hjemme hos-konserter» og mesterklasser.

Gjennom skolekonserter og tiltak rettet spesielt mot barn og unge, som mesterklasse og workshops, skaper vi grobunn for framtidens engasjement for klassisk musikk. Festivalen har en sterke ungdomsprofilen, hvor den forsøker å skape lav terskel for ungdom å gå på konsert (publikum under 20 år går gratis).

Norsjø Kammermusikkfest er et spennende springbrett for artister som er i startfasen av en stor og spennende utvikling og karriere. I tillegg er festivalen et viktig bidrag til lokal talentutvikling i fylket. Festivalen samarbeider tett med kulturskolene i regionen, musikklinja på Skien videregående skole og Midgardkonkurransen.

Vestfold og Telemark kulturnettverk utfører administrative tjenester for festivalen.


Link til festivalen sine nettsider.