ny ISO standard utviklet av NMR(Norsk musikkråd)

NS8178:2014 erstattet med NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces Hva er dette?

Hvorfor er Vestfold og Telemark kulturnettverk opptatt av akustikk?


Fordi det er viktig at våre medlemmer øver i god lyd. Det gjør oss mer positive og vi får bedre resultater, og kan føre til at vi også får flere medlemmer.

Kommuner som satser mye på fine lokaler opplever til og med tilflytting. Vår hørsel er relativ. Noen ganger føles svak lyd som veldig høy og omvendt også. Vi venner oss til den lyden som er rundt oss. Men den påvirker oss i forskjellig grad, også pga hva vi lytter til og hvor vi befinner oss ift lydkilden. Når et musikalsk ensemble eller sangkor, band spiller sammen, så er det lyden som er det viktigste. Lyden er avhengig av en akustikk. Lyden forplanter seg fra lydkilden via lydbølger i lufta og til vårt øre. Noen ganger føles det som om hele rommet er fylt opp med lyd. Man hører lyden tydelig uansett om det er svakt eller sterkt, og nesten uansett hva slags lyd det er. Hvis du kjenner igjen dette så har du vært i et rom som er god for akustisk musikk. Sannsynligvis befinner du deg da i et rom som er ganske stort og høyt under taket. Da får lyden rom å forplante seg i. Litt etterklang og god balanse mellom bass og diskant. En god akustikk.

Et band med elektrisk forsterkede instrumenter, vil gjerne ha lite etterklang. Små lydtette rom er ideelt.

Forskjellige akustiske behov:

Akustikken kan gjøre så man faktisk ikke ordentlig kan høre det musikalske resultat. Et øverom for et kor skal ha litt etterklang. Ellers blir det veldig tungt å synge, og man hører ikke ordentlig hvordan vår stemme klinger med de andre, og dirigenten hører det heller ikke. Omvendt for bandet med elbass, elgitar, mikker for vokal osv. Det blir veldig vanskelig med lang etterklang. Vi i Vestfold og Telemark kulturnettverk vil gjerne jobbe for at alle som spiller og synger i fylket, skal få fine lokaler å være i. Noe kan vi høre og føle oss frem til, noe må/kan vi måle oss fram til, og vi kan være med å påvirke for at NS 8178 blir fulgt opp i nybygg. Det krever at noen passer litt på beslutningstagerne, at dem ikke bygger for smått, for bredt eller avlangt eller for lavt under taket(umulig å gjøre noe med) Det krever en dialog med kommune og fylke. Her vil vi gjerne bidra. Hvis du vet om planlagte nybygg, så tips oss gjerne. NMR-har jobbet med dette siden 1980-tallet, og har faktisk oppnådd mye.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger er et supplement med forklaringer, normer og anbefalinger i forhold til NS8178:2014 erstattet med NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces Hva betyr dette for oss i Vestfold og Telemark kulturnettverk?

Vi må snakke om hvordan det fungerer der det øves i vårt fylke. Da får vi oversikt over hvordan lokalene fungerer for dem som øver der. Når den oversikten er etablert, så kan vi se hvem som øver hvor og deretter kartlegge hvordan det fungerer akustisk. Kanskje noen ville hatt nytte av å bytte øvested. Det er fordi en akustikk som er dårlig for noen kan være bra for andre. Det er avhengig av hva slags lyd man produserer. Et lydsvakt instrument eller stemmer trenger mer etterklang (klang) som i en stor kirke i betong. Og elektronisk forsterkede lydkilder vil helst ha lite eller ingen etterklang. Derfor kan det være kjekt å få oversikt over lokalene som finnes, og ha kontroll og målene klare for bygg som skal endres(pusses opp) eller nybygg. Vi jobber derfor med å få oversikt, og skaper kontakt med kommuner og fylke evt stat, avhengig av hvem som planlegger nybygg, renovering osv. Vi jobber altså med å skape en dialog med dem som skaper øvelokaler. På den måten kan vi gjøre vårt beste for å fortelle om viktigheten av å planlegge akustikken. På en skole for eksempel, burde det lages et stort rom som egner seg for korps og kor som trenger mye klang for at stemmene og instrumentene skal klinge fint. Og denne salen bør helst kunne gjøres om til å bli så «tørr» som mulig. Eller så må man faktisk har to saler til hvert sitt bruk. Det er det aller beste, men ikke alltid mulig. Her kommer NS8178 inn i bildet. Den er som en slags bruksanvisning for hvordan et øverom, fremføringslokale bør være. Den er veldig konkret. Vi ønsker at den blir tatt i bruk så mye som mulig i vårt fylke, fordi det vil resultere i bedre lokaler i fremtiden. Erfaringen viser også at det koster mye mindre å bygge riktige nybygg. Det koster mye mer å gjøre om eksisterende bygninger. Vi kan også måle akustikken i rom. Det er nyttig for en renovering for eksempel. Den gir en pekepinn på hva som kan gjøres for å forbedre lokalet. NS 8178 er nylig gjort om og erstattet/fått nytt navn til ISO-internasjonal standard for bygging av musikkøverom: NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces: Bruksanvisning for bygg av gode øverom.

Her kan dere fylle ut et skjema om deres "øve/konserthus"

Husets offisielle navn, som samsvarer med GPS-koordinatene som registreres

Skole hvilken type skole

kryss av for en, evt kommenter i feltet "øvrige kommentarer"

Kulturskole
Kulturlokale
Annet
Eiertype

Ved relevante ombygginger el. kommenter under "øvrige kommentarer"

Husets adresse, inkl. postnummer og poststed

Navn og rolle/funksjon til kontaktpersonen på huset OBS: kontaktperson må samtykke til at navn føres i skjema

Stedets epost hvis tilgjengelig

Stedets telefonnummer, hvis tilgjengelig(ikke personlig mobilnummer)

Evt nettsted eller andre kommentarer

Fyll ut skjema om øverommet/fremføringsrommet deres

For eks klasserom 2321

Rommet brukes til

hvor mange ganger i året blir det fremført noe i rommet for publikum.

Heis
Trapp

Gjennomsnittstall, evt kommenter under "øvrige" kommentarer

Kryss av
Sceneforhold

Titteskap-Delvis innebygd scene med liten sceneåpningen(under 50% av salens bredde/høyde), slik at scene og sal utgjør to ulike rom.

Subjektive vurderinger av den som fyller ut skjemaet

Romakustikk

Subjektive vurderinger av den som fyller ut skjemaet

sjekk etterklang

Rommet har tilgang på lager

Er det tungvint med trapper, eller andre ting

Er rommet tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Husk 2-3 bilder av hvert rom