Sørnorsk folkemusikksenter

Ble etablert i 2015 under navnet Telemark folkemusikksenter, som en regional samarbeidsorganisasjon for folkemusikk og -dans i Telemark og Agder. Folkemusikksenteret skal være et ressurssenter på folkemusikkfeltet, og skal rette arbeidet både mot den frivillige og den profesjonelle sektoren. Senteret ønsker å bidra til at folkemusikere og -dansere kan leve og arbeide i vårt distrikt, og også yte hjelp til frivillige aktører og arbeide med rekruttering, talentutvikling og andre relaterte aktiviteter. Videre skal senteret arbeide med dokumentasjon og formidling av felemakertradisjonene i distriktet. Den overordna målsettingen er å se hele folkemusikkfeltet i sammenheng og stimulere til aktivitet på alle nivå.

Senteret arbeider med å finansiere en stilling som daglig leder. Inntil dette er på plass er drifta i hovedsak avgrenset til enkelte faste tiltak. Det formidles hvert år to konsertturneer i regionen, med utøvere fra distriktet, og senteret har, i samarbeid med Bø kulturskule, ansvar for et fordypningskurs i folkemusikk og -dans for ungdom.

Bilde: Mattis Kleppen og Ottar Kåsa på turné
Foto: Karli Lønnestad.

Sørnorsk folkemusikksenter