Som medlem av BandOrg kan dere få opplæringstilskudd fra Musikkens studieforbund

Les mer om å få timestøtte som medlem i Bandorg

Band Bass Concert 210794