Folkemusikkarkivet i Telemark, arkivar Kari Lønnestad

Telemark fylkeskommune har arbeidsgiveransvaret for arkivaren, Kari Lønnestad, som har en 100% stilling.
Telemark kulturnettverk har driftsansvaret for Folkemusikkarkivet i Telemark, som er samlokalisert med Telemark kulturnettverk i Bø.

Nettside