Kultur gir oss glede

Kultur har en viktig funksjon i alle deler av samfunnet. Kulturens ytringer bygger fellesskap og demokrati. Å få utøve kulturuttrykk alene eller sammen med andre er en kilde til erkjennelse, dannelse og utvikling alle bør få oppleve. I kultur-Norge skaper frivillige og profesjonelle aktører opplevelser over hele landet. Kulturen har først og fremst en egenverdi som kan gi oss bedre liv. Men kultur har også dokumentert folkehelseeffekt, og er en kraftfull inkluderingsagent. Kultur som organisert fritidsaktivitet skaper selvtillit, selvrespekt og samarbeid. På våre arenaer handler det ikke om å vinne eller tape, du får i stedet livsglede, mestring, forståelse og sosial tilhørighet. Vestfold og Telemark kulturnettverk er regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, dermed bygger vårt overordnet styringsdokument på det nasjonale. Prioriterte områder for perioden er uthevet.

 1. Kulturfellesskap for alle
  1. Vi skal være en pådriver for kulturopplæring og kulturaktiviteter i alle sjangre, i hele fylket.
  2. Vi skal påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt.
  3. Våre lag og organisasjoner skal motta service og informasjon om tilskuddsordninger, støttefunksjoner, tjenester og andre relevante medlemsfordeler.
  4. Våre lag og organisasjoner skal inkludere og tilrettelegge slik at flest mulig skal kunne delta i kulturfellesskapet.
 1. Det organiserte kulturlivet er en sentral samarbeidspartner
  1. Vi skal forsterke eksisterende musikkråd/kulturnettverk, og initiere nye i kommuner/regioner som ikke har et tilbud.
  2. Vi skal være med når fylket og kommunene utarbeider relevante kulturplaner.
  3. Vi skal være en naturlig samarbeidspartner når det offentlige planlegger, bygger og drifter nye kulturtilbud.
 1. Kulturlivet trenger gode lokaler
  1. Vi skal jobbe for tilgang til egnede lokaler til øving og framføring av kultur.
  2. Vi skal jobbe for at kulturanlegg blir behandlet på lik linje med idrettsanlegg.
  3. Vi skal jobbe for at allment anerkjente standarder legges til grunn for prosjektering av nybygg og rehabilitering av lokaler som skal brukes til musikk- og kulturelleformål.
 1. Kulturlivet bygger kunnskap og kompetanse
  1. Samspillet mellom frivillige og profesjonelle kulturaktører skal være sterkt og synlig.
  2. Våre organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner skal ha et tett og godt samarbeid.

c. Våre samarbeidspartnere skal oppleve et tett og godt samarbeid.

d. Vi skal være en pådriver for sterke tradisjonsmiljøer og et eget folkemusikkarkiv i Vestfold


Hovedsatsing 2022-2023:

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for organisasjonenes aktivitet og medlemsmasse. Vi vil i perioden 2022-2023 særlig arbeide for å bidra til gjensynsglede, rekruttering og gjenoppbygging av det organiserte kulturlivet.

Vedtatt på årsmøte i Vestfold og Telemark kulturnettverk 28. april 2022