Tilskudd til Prioriterte emner (PRIO)

Prio-tilskudd er et ekstratilskudd som kan søkes på sammen med opplæringstilskudd fra Musikkens studieforbund

Hvem kan søke?

Ordningen forbeholdes normalt krets-/fylkesledd av medlemsorganisasjonene i MSF, og søknader fra lokale lag blir dermed behandlet av Vestfold og Telemark Kulturnettverk. Normal løpende aktivitet godkjennes ikke som prioritert kurs og kan ikke gis høyere tilskudd.

Hvilke kriterier må oppfylles?

Musikkens studieforbund vedtar hvert år spesielle satsningsområder som er særs viktig for musikklivet. Kurs innenfor disse satsingsområdene kan gis høyere tilskudd. Ordningen forbeholdes normalt krets-/fylkesledd av medlemsorganisasjonene i MSF. Normal løpende aktivitet godkjennes ikke som prioritert kurs og kan ikke gis høyere tilskudd. Med bakgrunn i Musikkens studieforbunds strategi- og handlingsplan er følgende satsingsområder vedtatt for 2023:

Emner:

  • Kurs med en sterk grad av musikalsk nyskaping
  • Kurs om akustikk, lyd, hørselsvern og retningslinjer for gode øvingslokaler
  • Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse
  • Tiltak rettet mot rekruttering og inkludering
  • Skolering av tillitsvalgte og politisk interessearbeid
  • Kurs innenfor teori, gehør og notelære

Kurs som er tildelt støtte fra ordningen for landsomfattende kurs kan ikke tildeles midler fra ordningen med prioriterte emner.

Hvordan søker man?

Det kreves egen søknad og rapportering av prioriterte kurs:

  • I søknadsportalen fyller du ut søknadsskjemaet for «Tilskudd til kurs med prioritert emne (PRIO)2023». Du søker om opplæringstilskudd og prioritert tilskudd i samme skjema.
  • Ved rapportering må du oppgi utgifter til kurset. Du leverer rapport for opplæringstilskudd og prioritert tilskudd i samme skjema.

Prioriteringene mellom satsingsområdene og tilskuddet til det enkelte prioriterte kurs vedtas av styret i Vestfold og Telemark Kulturnettverk. Klikk på «Logg inn / registrer deg» for å komme til søknadsportalem.

Logg inn/registrer deg

Disse har fått PRIO - tilskudd:

Navn Type aktivitet Når

Hillestad Promenadeorkester

rekrutteringstiltak

høst 2023

Spelemannslaget Vårlengt

rekrutteringstiltak

vår 2024