Skjemaer for registreringsarbeid

fyll ut skjema om rommet

For eks klasserom 2321

Rommet brukes til

hvor mange ganger i året blir det fremført noe i rommet for publikum.

Heis
Trapp

Gjennomsnittstall, evt kommenter under "øvrige" kommentarer

Kryss av
Sceneforhold

Titteskap-Delvis innebygd scene med liten sceneåpningen(under 50% av salens bredde/høyde), slik at scene og sal utgjør to ulike rom.

Subjektive vurderinger av den som fyller ut skjemaet

Romakustikk

Subjektive vurderinger av den som fyller ut skjemaet

sjekk etterklang

Rommet har tilgang på lager

Er det tungvint med trapper, eller andre ting

Er rommet tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Husk 2-3 bilder av hvert rom

Fyll ut skjema om huset

Husets offisielle navn, som samsvarer med GPS-koordinatene som registreres

Skole hvilken type skole

kryss av for en, evt kommenter i feltet "øvrige kommentarer"

Kulturskole
Kulturlokale
Annet
Eiertype

Ved relevante ombygginger el. kommenter under "øvrige kommentarer"

Husets adresse, inkl. postnummer og poststed

Navn og rolle/funksjon til kontaktpersonen på huset OBS: kontaktperson må samtykke til at navn føres i skjema

Stedets epost hvis tilgjengelig

Stedets telefonnummer, hvis tilgjengelig(ikke personlig mobilnummer)

Evt nettsted eller andre kommentarer