Nyheter  Mandag 2. september 2019

Hvem bør få din stemme under valget?

Lurer du også litt på hva som er det offentlige ansvaret for det lokale kulturlivet? Og i hvilken grad partiene lever opp til Kulturloven? Hvem du bør stemme på? Norsk kulturforum har utarbeidet en finfin sjekkliste.

Kunst og kultur bidrar til å opprettholde demokratiske samfunn med fri debatt og frie ytringer. Derfor er det merkelig at kulturen ikke trekkes frem i valgkampen i større grad – ja, kultur nevnes for eksempel ikke med et ord i NRKs Valgomat for 2019, og så langt kan det virke som om vi bare har diskutert bompenger. Dette må det gjøres noe med!

Norsk kulturforum utarbeidet derfor Sjekklista for kulturen, et verktøy som peker på hva som er det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet. De har spurt partiene på Stortinget om hva deres politikk vil gjøre for den lokale kulturen. Svarene som kom inn, kan du lese under. Svarene står i rekkefølge etter antall mandater på Stortinget. Les mer om hva hvert enkelt parti skriver på NOKU sine sider:

http://www.noku.no/blogg/hva-vil-partien/?fbclid=IwAR1V7gUiB4YYueCF4-SFDOrX7YxcLNQCUb9-sRxqQuW2fjIKaQ9ltYWGevM

#sjekklistaforkulturen #kulturvalg2019