Nyheter  Tirsdag 27. juni 2023

Husk å søke opplæringstilskudd før oppstart!

Lag og foreninger må huske å søke om opplæringstilskudd («VO») før første øvelse til høsten. Hvis ikke kan dere risikere at søknaden blir avvist. Hvorfor ikke bare søke allerede nå?

Tilskudd

En viktig regel for tildeling av opplæringstilskudd er at det skal søkes før oppstart. Søknad er en kort og grei prosess.

Finn fram din Bank-ID app eller kodebrikke og søk nå - HER!