Nyheter  Torsdag 14. mars 2024

Momskompensasjon for 2023

Søknad om momskompensasjon kan allerede sendes inn nå

Søknad om momskompensasjon kan sendes inn allerede nå, og vi oppfordrer alle våre lokale råd og organisasjoner om å sende inn uansett hvor liten omsetningen har vært.

Ordningen baserer seg på at det skal være svært enkelt å rapportere inn opplysningene som trengs for å kunne søke om momskompensasjon, og legger derfor til rette for at flest mulig skal få mulighet til å få momsrefusjon på utgifter organisasjonen har hatt.

Søknad sendes inn via stotteordninger.no

Møre og Romsdal har også mulighet til å søke på vegne av våre lokale organisasjoner. Dersom det er nødvendig og ønskelig, så ber vi de det gjelder ta kontakt med oss innen 1. juni for hjelp til dette.

Siste frist for søknad om momskompensasjon for lokale (og fylkesmusikkråd) er 1.juli, men er nå utvidet til 10.august.

Hvordan søker du?
For å sende inn søknad, må du, om du ikke allerede har bruker, først lage bruker.
Det gjør du ved å trykke på "Logg inn" og "Opprett bruker". Deretter oppretter du organisasjonen eller gruppen du vil søke på vegne av, eller finner den blant allerede registrerte organisasjoner/grupper.

Du kan knytte deg til flere ulike organisasjoner/grupper med den samme brukeren. Dette gjør du på denne siden etter du har logget deg inn. Merk at du ikke skal knytte profilen din til medlemsorganisasjonen din, men til gruppen/laget du søker på vegne av.