Nyheter  Tirsdag 17. desember 2019

Ny felles søknadsportal

Den 17. oktober lanserte LNU og NMR en helt ny felles søknadsportal. Tirsdag 3. desember ble portalen åpnet for søkere til KOMP. Portalen vil være enklere, inkludere flere etterlyste funksjoner og samlet sett et stort løft for søkerne.

Norsk musikkråd og LNU har lansert en ny og etterlengtet søknadsportal for våre støtteordninger. Søkerne til LNU Aktivitetsstøtta var først ute på ny løsning. Deretter sto KOMP for tur. Alle de andre tilskuddsordningene er klare i januar 2020.

Norsk musikkråd har kun hatt digitale søknadsskjemaer for Frifond musikk og KOMP. Den nye løsningen vil være et betydelig løft for søkere til alle våre tilskuddsordninger.Torsdag 17. oktober lanserte LNU og NMR en ny, felles løsning som vil oppleves enklere, mer stabil og universelt utformet. Basert på tilbakemeldinger fra søkere vil også flere nye funksjoner gjøre det lettere for musikkorganisasjonene og barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge å søke om prosjektstøtte og driftsstøtte.

Besøk den nye søknadsportalen på støtteordninger.no.

Enklere og bedre funksjonalitet
Norsk musikkråd forvalter betydelige midler på vegne av Kulturdepartementet. Forenkling har vært en klar prioritering for Norsk musikkråd i flere år. Flere forenklingsgrep er tatt, men ny søknadsportal er juvelen i kronen, sier spesialrådgiver Christin Sund. I den nye søknadsportalen skal det først og fremst bli enklere å søke om støtte fra alle våre ordninger. Christin Sund er spesialrådgiver i Norsk musikkråd:

– Den nye portalen er mer intuitiv å bruke, og den har flere etterlyste funksjoner, som for eksempel å knytte en bruker til flere organisasjoner og signering av akseptskjema med BankID, og den er ikke minst digital, forteller hun.

Samarbeider mellom Norsk musikkråd og LNU
LNU og Norsk musikkråd har hatt et nært samarbeid i flere år, og det var naturlig å gå sammen om dette løftet også.

– Samarbeidet mellom LNU og NMR er en fordel også for søkerne, for de trenger bare opprette én bruker, og kan da søke om støtte fra begge organisasjonenes tilskuddsordninger med den samme brukeren, sier Christin. I tillegg kan søknader som sendes inn til ”feil” Frifond-ordning, lett overføres til den rette mottakeren.

Leverandøren av søknadsportalen er Bergens-bedriften Machina AS. De har spesialisert seg på utvikling av søknadssystemer. Samarbeidet med dem har vært tett for å kunne skreddersy en søknadsportal så nært søkernes ønsker og behov som mulig.Bufdir bruker samme system som vi nå tar i bruk. Organisasjoner som søker om grunnstøtte kjenner allerede systemet, selv om det er tilpasninger som er ulike mellom grunnstøtta og vår søknadsportal. Sparebankstiftelsen bruker også samme system.