Nyheter  Onsdag 10. august 2022

Søknadsfrist 1. september hos Kulturrom!

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Søknadsfrist er 1.mars og 1.september på flere av ordningene.

Se nyttig info på kulturroms egne nettsideer: www.kulturrom.no

NB! Nå kan en søke midler til å få gjennomført akustikkmåling i øverommet også.