Nyheter  Mandag 15. januar 2024

Velkommen til årsmøte i Møre og Romsdal musikkråd

Møre og Romsdal musikkråd inviterer til fysisk årsmøte ved Scandic Alexandra Molde, lørdag 13. april. Det blir lagt opp til fagseminar i forkant av årsmøtet som vil omhandle organisering av det frivillige kulturlivet i Møre og Romsdal. Et viktig tema i tiden som kommer.


Illustrasjon musikk v2
 • Frist for innsending av årsmøtesaker 1. mars.
  Saker sendes inn til moreogromsdal@musikk.no

Tentativt rammeprogram:
10.00 - 14.00 Et mer samlet frivillig kulturliv - Møre og Romsdal kulturkrets
12.30 - 13.15 Lunsj og kulturinnslag
14.00 - 16.00 Årsmøte

Styret i Møre og Romsdal musikkråd oppfordrer alle som skal delta på årsmøtet til også å delta på møte om prosjektet Møre og Romsdal kulturkrets.

Møre og Romsdal musikkråd dekker dagpakke/lunsj og eventuelle reiseutgifter for inntil 2 deltakere pr. organisasjon.

Påmeldingsfrist 26. mars


Dagsorden for Årsmøtet:

 1. Godkjenne representantenes fullmakter
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer til redaksjonskomité
 4. Velge to protokollunderskrivere
 5. Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
 6. Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår
 7. Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 8. Behandle handlingsprogram for kommende periode
 9. Behandle budsjett for kommende periode
 10. Foreta valg


Påmelding

Jeg deltar på

Saker kan også sendes til moreogromsdal@musikk.no. Fristen er 1. mars.